Szeptember 14-én startolt az Online Art Galéria 1. Online aukciója. A bemutatkozó katalógusban 71 tételt kapott helyet és olyan alkotók művei kerülnek kalapács alá, mint Radák Eszter, Aknay János, Csurka Eszter, Nagy Krisztina, Verebics Katalin, Győry Márton, Ujházi Péter, Schéner Mihály, Macskássy Izolda és Gross Arnold.

Az Online Art Galéria a művészet, a gyűjtés és a technológia hármasát kombinálja. Hiszünk abban, hogy e három fogalomnak van közös metszete.

“Kicsi, de motivált csapatunk és támogatói körünk azon dolgozik, hogy minőségi művészetet közvetítsen minél szélesebb érdeklődői kör számára, kiemelten a technológia nyújtotta online csatornák felhasználásával.”

Az árverés egyik legdrágább tétele Radák Eszter Filozófus című műve. Radák Eszter a kortárs magyar művészeti szcéna egyik legeredetibb és legsikeresebb alkotója. A Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója, rektora, aki több, mint 30 éve fest. Filozófus című művén a tőle megszokott harsány színeket, erős kontúrokat és különleges textúrákat használ. A mű címe alapján egy szakállas, mélabús, gondolkodó testtartásban merengő férfiábrázolást várnánk. Radák képén viszont a megszokott ábrázolás helyett egy pecázó kisfiút látunk. Az olajkép kikiáltási ára 1,2 millió forint.

1 milló forint feletti indulóárat kapott még Csuka Eszter Táncosok című képe. Csurka figurái ritkán statikusak, a mozgás, a belső dinamika sugárzik valamennyi alkotásából. Beállít, megszakít, merevvé tesz, majd hajlít, elhajlít. Csurka 2015-ös kiállításának ismertetője (Vízivárosi Galéria, 2015. 04.26. – 2015.05.19.) így jellemzi a festő alkotásait: 

“Csurka gyöngéden bánik figuráival, szívén viseli minden mozdulatukat, velük rezdül. Ez az egyidejűség az, ami képeinek sodró lendületét és erejét adja. Kerüli a magasztosságot, a képi pátoszt, ha a giccs határán is áll, egyensúlyoz, át- átlépi a határokat, de mindvégig tudatában van, hogy mit és hogyan cselekszik. Önmaga fölé nő: Tánc és nyugalom, mozgás és mozdulatlanság kettőse az, ami áthatja a műveket. Kicsapong a képből, elcsatangol a figura saját magától, elszakad, eltéved, megtéveszt, mintha nem is az útról lenne szó, hanem valaminek a választása vagy nem választása. Kilépni önmagunkból lehetséges-e, kötődésünk egymáshoz elszakíthatatlan-e, vagy mindig megmarad egy, csak sejthető kapocs, a múlt, jelen és jövő elválaszthatatlansága, ezek kapcsolódásának rejtettsége.”

A grafikák közül érdemes kiemelni Gross Arnold két alkotását. Az Ablakban címet viselő mű 75 ezer forintos indulóárral várja a licitálni vágyókat, a Jan van Eyek pedig 70 eze forintos kikiáltási árat kapott.

Az online aukción az Axioart weboldalán licitálhatnak a gyűjtők. A teljes katalógus ezen a linken érhető el.

%d bloggers like this: